"Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě" (dva inspirující projekty ekozemědělství)

bio 1
13.07.2010 17:50 | Pavel Lopušník V tomto článku jsme se poněkud odchýlili od "rozjíždějícího se" projektu Průvodce gurmána (….) a zaměřili jsme se na dva konkrétní projekty evropského, ekologického zemědělství, které nám přišly nejzajímavější. Rádi bychom u těch, námi vybraných, zdůraznili především sociální rozměr. Zemědělství, potravinářství, gastronomie a obchod se tu „slévají“ v jednu oblast lidské kultury, kde nejde o potravinu, jakožto hmotnou věc, ale prostředek mezilidského dialogu. Třeba vás následující projekty inspirují a zaujmou. Všechny jsou realizovány v cizině, kde má ekologické zemědělství (potravinářství) svou tradici, snad se jich jednoho dne dočkáme i u nás.   

 

Landshare – půda k pronajmutí

Nápad se zrodil v Anglii a stává se čím dál tím populárnějším. Oč vlastně jde? "Filozofie" Landshare je vlastně jednoduchá. Majitelé volné, úrodné půdy ji pronajmou těm, kteří si chtějí vypěstovat vlastní zeleninu. Půda, která by tak ležela ladem, anebo jak je u nás obvyklé, by se přeměnila ve stavební parcelu, splňuje dál svůj účel a slouží dalším generacím. Novými majiteli takovéto půdy pak bývají nejčastěji rodiny s malými dětmi, a proto má tento nápad i výchovnou funkci. Základem tohoto nápadu, který dnes lze charakterizovat jako projekt s ekologickou či bio náplní, je ochota nabídnout svůj úrodný pozemek, za přijatelný poplatek, někomu druhému, kdo jej využije.

Nutno dodat, že v Česku, jak se obáváme, soudě dle společenské reality v naší zemi, by takovýto projekt neuspěl, případně by jeho realizace trvala velmi dlouho a to hned z několika důvodů. Mnoho našinců by si pronájem pletlo s prodejem a cena za pronájem, která by měla mít spíše symbolickou hodnotu, by se vlivem spekulací i lidské chamtivost a touze po snadném zisku vznášela v závratných výšinách. Zároveň je také třeba dodat, že zde, nejsme schopni spolu komunikovat na určité úrovni, protože tento projekt je hlavně o mezilidské komunikaci a sousedské vstřícnosti, která stále ještě u nás mnohde chybí. Ovšem neházejme „flintu do žita“. Jako inspirace do budoucna, inspirace pro to, kam směřovat oblast domácí agroturistiky a biostylu, se zdá být tento nápad dobrým začátkem nových dimenzí oblastí zemědělství a potravinářství v naší zemi či celé Evropské Unii.  

 

Kontakt: www.landshare.net, případně odkazy na Facebooku či Twitteru.

V prvním odkazu se dostanete na stránky projektu, kde majitelé nabízejí půdu k pronajmutí a to v různých oblastech Anglie. Projektu je v této zemi věnována velká mediální pozornost a dnes už existuje seriál (u nás jej vysílán na kanálu Spektrum), který ukazuje možnosti projektu a propaguje ekostyl jako takový.

 

   

 

 Farmář ve škole

Propojení ekozemědělství či biozemědělství s oblastí školství funguje už nějakou dobu zejména v Rakousku a Německu. Jednoduše řečeno jde o to, že zemědělec nabídne své produkty, za přijatelnou cenu, školou povinným dětem, které tak získávají zdravou snídani, svačinu či lehký oběd pocházející z naturálních zdrojů. Děti jsou tak vedeni nejenom ke zdravé životosprávě, ale učí se jisté spotřebitelské kultuře. Setkávají se tu s přímým prodejem, tedy konkrétním člověkem, který jim nabízí konkrétní produkty, které vypěstoval (případně vychoval, jedná- li se o produkty živočišného původu). Dítě tím zároveň získá i povědomí o hodnotě (peníze za výrobek), o vlastní kultuře (většina kultur má zemědělský základ) a o úctě k přírodě a práci (podotýkám, že v tom není nic socialistického či marxistického, a že úctu k práci, jakožto lidské činnosti, vyznává i liberální ekonomika). Rodiče a škola pak mají jistotu, že dítě žije podle správných, stravovacích návyků a osvojuje si specifické komunikační schopnosti a zároveň poznává nové (přírodní) chutě domácích surovin.  Pro farmáře tento druh prodeje skýtá také nemalé výhody. Především je v častějším obchodním styku se svým zákazníkem, ví jaká je aktuální poptávka a může se jí, v mezích svých možností, přizpůsobit. K nezanedbatelné výhodě patří i fakt, že si obchodník svého zákazníka vychovává, což je mimochodem funkce obchodu, kterou soudobé teorie tržní ekonomiky, vlivem přílišného zdůrazňování masovosti spotřebního trhu (případně jeho liberalizace), příliš nezdůrazňují. 

Důležitá je přijatelná suma za výrobky a produkty ekologického zemědělství. Jde tu o přímý prodej, tj. že zde není další osoba (fyzická či právní), která by na obchodu ještě, krom farmáře, vydělávala.  

Alternativou tohoto projektu je i u nás dostupný produkt "Biobedýnek" - viz. www.CoutryLife.cz (případně facebookové stránky CountyLife).

 

 V dalších článcích, které budou následovat po prázdninách se dozvíte jiných přístupech k ekologickému zemědělství, používaných v ostatních zemích Evropské Unie, odlišných od mainstreamového prodeje či masové produkce.
Připojte se k nám!

Víte o něčem, co by zajímalo i další naše čtenáře? Pošlete tip redakci!