Chybik+Kristof Architects a jejich koncepce nové budovy LČR

Publikováno: 15.02.2017 08:57 | Štěpán Molitor

Návrh brněnského architektonického studia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers zvítězil v soutěži na nové administrativní centrum Lesů České republiky v Hradci Králové. Novostavba nahradí stávající provozní areál společnosti na rozhraní obytné zástavby a lesa. Zadání požadovalo příkladné využití dřeva jako stavebního materiálu. Vítězný koncept je založen na myšlence znovuzalesnění místa, do kterého vkládá dvoupodlažní pětiprstou stavbu, jež vrůstá do lesa a zároveň les prorůstá do budovy. Přidanou hodnotou návrhu je naučná stezka „loop“, která probíhá lesoparkem v reakci na tvar budovy.

Chybik_Kristof_Architects_Urban_Designers_LesyCR_c (kopie 2)

Zdroj: Chybik+Kristof Architects & Urban Designers pro Lesy ČR

Na vítězném návrhu architektonického studia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers porota ocenila zejména jeho nekonvenčnost, se kterou se spíše než administrativní budově podobá otevřené veřejné instituci, čímž naplňuje vizi stavby orientované do budoucnosti, a dále pozitivně hodnotila citlivé začlenění do okolní přírody a otevření do svého předprostoru, modularitu konstrukce, umožňující variabilní uspořádání vnitřních prostor i střídání plných a prosklených prvků fasády, či možnost etapizace.

Chybik_Kristof_Architects_Urban_Designers_LesyCR_c

Zdroj: Chybik+Kristof Architects & Urban Designers pro Lesy ČR

„Při prohlídce areálu jsme zabrousili i do hradeckého lesa a ptali jsme se sami sebe, co nás vlastně nutí pracovat v přehřátém interiéru, když nejlepší by bylo vzít notebook mezi stromy a pracovat v klidném prostředí lesa. Na této myšlence jsme založili náš návrh – chtěli jsme vytvořit transparentní, ale zároveň dostatečně intimní a reprezentativní prostředí a pro nové administrativní centrum LČR jsme zvolili radiální koncepci uspořádání kanceláří kolem centrálního atria, z něhož budova vrůstá do lesa a les do budovy,“ popisuje koncepci architekt Ondřej Chybík. 

Chybik_Kristof_Architects_Urban_Designers_LesyCR_c-2

Zdroj: Chybik+Kristof Architects & Urban Designers pro Lesy ČR

Jednotlivé kancelářské úseky jsou rozmístěny do pěti „prstů“ reprezentujících pět samostatných provozních celků, které jsou vůči sobě pootočeny o 45 ° a stýkají se v ústředním atriu, do něhož je orientován také hlavní vstup do budovy. Vstupní předprostor je definován dvěma vystupujícími objemy v podobě hlavního konferenčního sálu a jídelny s kantýnou, jež spolu s atriem představují hlavní společenský uzel budovy. Do atria jsou rovněž soustředěny další společenské funkce. Dvoupodlažní atrium s recepcí je prosvětleno pomocí střešních světlíků a doplněno nosnými sloupy jako reminiscencí kmenů stromů, jež navozují atmosféru lesní mýtiny. 

Chybik_Kristof_Architects_Urban_Designers_LesyCR_c (kopie 3)

Zdroj: Chybik+Kristof Architects & Urban Designers pro Lesy ČR

Samotné kancelářské prostory pracují s urbanismem „kancelářské krajiny“ a jsou maximálně propojeny s exteriérem. V jednotlivých úsecích jsou eliminovány chodby a namísto nich jsou vkládána subcentra s ústředním schodištěm, skladovacími prostorami a kuchyňkami, které je možné využívat pro širokou paletu aktivit od pracovních schůzek až po neformální setkávání či relaxaci. Modularita konstrukce umožňuje jednak rozdělení kancelářské plochy do uzavřených buněk, jednak – jednoduchým zásahem do nenosných prvků – vytvoření spojitého kancelářského prostoru, jehož součástí se stanou také subcentra. Díky členitosti půdorysu disponují všechny prostory dostatečným množstvím přirozeného denního světla. Další pracovní místa je možné vytvořit v letních měsících v exteriéru. V suterénu budovy jsou pak umístěny doplňkové funkce jako parkování, wellness a fitness centrum, depozitáře a sklady či kuchyně a zázemí jídelny. 

Chybik_Kristof_Architects_Urban_Designers_LesyCR_c (kopie)

Zdroj: Chybik+Kristof Architects & Urban Designers pro Lesy ČR

Důležitou součástí návrhu je také koncept vegetace, na kterém architekti ze studia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers spolupracovali se zahradním architektem Tomášem Babkou a rakouským sdružením Breathe.Earth. Navržená vegetace není pouze doplňkem domu, ale má také výukovou a rekreační funkci a díky rozličné atmosféře tvořené odlišnou barevností, texturou, strukturou a výškou rostlin přispívá k lepší orientaci v budově. Autoři při návrhu kladli důraz na to, aby cena realizace a údržby vegetace byla přímo úměrná jejímu účelu a aby byl její stav ihned po založení líbivý.

Novostavba administrativního sídla Lesů České republiky je navržena jako energeticky úsporná stavba, přičemž velký důraz byl kladen na maximální použití dřeva jako konstrukčního i pohledového materiálu. 

Soutěžní návrh administrativního centra Lesů ČR bude vystavený v královehradecké Studijní a vědecké knihovně od čtvrtka 16. unora 2017. 
Připojte se k nám!

Víte o něčem, co by zajímalo i další naše čtenáře? Pošlete tip redakci!