Chybik+Kristof Architects získali cenu za podpoření památky Cvernovky

Publikováno: 09.12.2016 18:00 | Štěpán Molitor

„Cvernovka 2.0, příběh unikátního industriálního bloku pokračuje…“ stálo na začátku oceněné prezentace návrhu nové podoby bratislavského brownfieldu Cvernovka od československého architektonického ateliéru Chybik+Kristof Architects & Urban Designers. Spojuje nové využití čtvrti se silným odkazem na minulost, ze které čerpá inspiraci.  

CVERNOVKA7Chybik+Kristof Architects & Urban Designers

Zdroj: Chybik+Kristof Architects & Urban Designers

Návrh nové Cvernovky není příkladem, v Bratislavě obvyklého, vyhlazení brownfieldu a jeho náhrady za developerskou architekturu, ale zachováním důležitých aspektů jeho identity. Citlivý přístup k revitalizaci jednoho z nehodnotnějších a nejstarších industriálních areálů v Bratislavě byl stěžejním tématem, kterým se architekti studia v přípravě projektu zabývali. Jeho záměrem je revitalizovat celý blok a zároveň přinést téměř 100 000 m2 nových nadzemních ploch bytů, kanceláří, kulturních prostor, školky, restaurací i kaváren, aby na jeho místě vznikla nová, veřejnosti přístupná a v kontextu Bratislavy i Slovenska unikátní čtvrť. 

Náš návrh si stojí za tím, aby se Cvernovka neodstranila z mapy města, jak by se dalo předpokládat, a nezůstala po ní pouze bývalá přádelna jako jediná zachovaná národní památka. Jeho koncept vychází z principů, které zachovají identitu superbloku, jeho unikátnost, velkorysost a pestrost. Inspirovali jsme se i dalšími industriálními areály, ve kterých se propojují vysoké komíny, velké haly s menšími domky, dvory a jejich skrytými zákoutími a úzkými uličkami, říká architekt Michal Krištof. 

Kostrou řešení revitalizace Cvernovky je reinterpretace a zachování hlavních identifikačních fragmentů brownfieldu, kterými byly dominanty areálu, objekt bývalé přádelny, silocentrály, chladírenské věže, barvírny a komín. Podle návrhu studia by každý z těchto objektů podstoupil rekonstrukci nebo novou reinterpretaci.

Objekt přádelny by měl sloužit jako kancelářský objekt a stejně jako silocentrála by se její přízemí využilo pro celou škálu kulturních aktivit od koncertů po výstavy. V místech, kde v minulosti stávaly chladírenské věže, by vznikly nové, zelení prorostlé „eko-věže“, které by zároveň plnily nový účel a chladily okolní veřejný prostor. Chybějící objekt barvírny návrh architektonického studia vrací spolu s přilehlou uličkou na její původní stopu v nové podobě haly, která by ukrývala školku, jesle, klub dětí, restaurace, kavárny nebo tržnici. Na místě komína, původního „landmarku“ Cvernovky, by vznikla jediná nová výšková stavba v podobě bytového domu, připomínajícího komín, který by akcentoval industriální charakter Cvernovky.

Zachování původních prvků by mělo být základním předpokladem dalšího vrstvení a cílené pestrosti funkcí, prostorů a objektů. „Na čtyřapůlhektarové zóně by tak v budoucnu mohly stát moderní bytové domy, kanceláře a široká škála pestrých veřejných prostor, včetně hlavního náměstí, uliček, dvorů či jiných mikroprostor s jedinečnou atmosférou, které by mohly fungovat celoročně nejen pro jejich obyvatele, ale i široké okolí. V létě by tvořila příjemné místo k procházce do práce nebo do školky, večer za koncertem nebo vernisáží nebo jen na kávu či večeři a v zimě za vánočními trhy s kluzištěm,“ dodává Ondřej Chybík, partner studia.

Do mezinárodní soutěže na budoucí podobu Cvernovky slovensko-finská developerská společnost YIT Slovakia, a. s., pozvala dohromady dvanáct studií, mezi která se v září 2016 zařadili také Chybik+Kristof Architects & Urban Designers. Soutěže se nakonec zúčastnilo deset z nich.
Připojte se k nám!

Víte o něčem, co by zajímalo i další naše čtenáře? Pošlete tip redakci!