Hodinářské speciality

Publikováno: 15.02.2010 22:42 | Michal Novák

V průběhu historie hodinářství se objevily šokující výdobytky, které předběhly svou dobu a zůstaly nepochopeny. Nyní se k nim výrobci vrací a tvoří z nich technické lahůdky pro 21. století.

Turbo

Turbillon se nachází pouze v omezeném množství hodinek, které vyrábí vybraná skupina tzv. haute horlogerie. Jedná se o velmi technicky náročné a složité zařízení, jehož výroba je střeženým know-how.

Toto zařízení bylo vyvinuto na základě vlivu, který má gravitace na přesnost hodinek. Zemská přitažlivost ovlivňuje setrvačník, který je nejdůležitější součástí, proto byl vyroben turbillon. Tato technologie zabraňuje vlivu gravitace, čímž zpřesňuje hodiny na maximální možnou míru. Mechanismus funguje na principu otáčení se kolem vlastní osy. Míra rotace se liší podle jednotlivých druhů, ale jako standardní frekvence je uváděna 1 otáčka za minutu. Díky tomuto pohybu setrvačka, jež je umístěna vně, mění svoji polohu vůči zemskému jádru.

Ve dvojkové soustavě

Technologickou novinkou 21. století jsou také binární hodinky, které ukazují čas ve dvojkové soustavě. Každý světelný bod představuje jeden bit. Nejrozšířenějším typem jsou diody uspořádané do dvou sloupců, které jsou symbolem pro hodiny a minuty. Na základě tohoto principu lze podle svítících diod určit aktuální čas. Pro zjednodušení se na displeji nachází násobky čísla dvě, aby nebyli omezeni uživatelé, jimž je převod z binární do dekadické soustavy cizí. Významným technickým pokrokem je v tomto směru použití LED diod, které mají extrémně dlouhou životnost a jsou odolné vůči nárazům. S tímto nápadem přišel v roce 2005 Anton Kraft, jenž je nyní majitelem největší firmy vyrábějící binární hodinky 01TheOne.

Příklad čtení času:

První řada udává hodiny a druhá zobrazuje minuty. Zhasnutá dioda znamená 0, svítící znamená 1. Pro stanovení času sečtěte čísla v horní řadě (8+2+1) a pro odečtení stavu minut sečtěte čísla v dolní řadě (16+4+2+1). Aktuální čas je tedy 11:23.

Poněkud složitější metodou pro matematické nadšence je přímý převod do desítkové soustavy. Pro výpočet binárního čísla, které se skládá z k + 1 číslic x0 x1... xk, každé buď o hodnotě 0 nebo 1, se používá vzorec

Hodnoty diod na obrázku lze přepsat na čísla 1011 a 010111. Pokud vzorec pro převod aplikujeme na tento konkrétní příklad, výsledkem bude výpočet:

Stejně tak jako v prvním případě je výsledkem čas 11:23.

Čas podle DCF77

Některé současné hodinky jsou vybaveny funkcí automatické synchronizace času s rádiovou stanicí DCF77. Jedná se o mechanismus, díky kterému přijímají hodinky signál v podobě časových značek, které jsou nositeli informací o přesném času i datu. Stanice vysílá na dlouhých vlnách (kmitočet 77,5 kHz) z německého Mainflingenu. Vysílač o výkonu 50kW má 150m vysokou všesměrnou anténu, jejíž dosah je až 2000 km. Časové značky jsou takto přenášeny třikrát v hodině, v přesně vymezenou dobu v 19, 39 a 59 minutě. Informace, které hodinky z vysílače přijímají, obsahují čas a datum platný pro následující minutu, číslo dne v týdnu, hlášení změny časové zóny nebo přechodu na letní čas a hlášení přestupné sekundy s hodinovým předstihem. Přenos je zabezpečován kódem BCD.
Připojte se k nám!

Víte o něčem, co by zajímalo i další naše čtenáře? Pošlete tip redakci!