Proměna je život

bezdomovec 1
26.03.2010 18:17 | Pavel Lopušník

Ve spolupráci s naším partnerským webem Profashion.cz jsme Vám přinesli exkluzivní obrázky jedné z proměn, konaných tímto webem. Věříme, že to nebude poslední proměna, kterou Vám takovýmto způsobem zprostředkujeme, stejně tak, jako že se dočkáte i některých akcí, které snad už konečně pomohou zlepšit stav stylovosti u českých mužů (potažmo i to, že se české ženy naučí oceňovat skutečnou stylovost některých českých mužů). Jaro, které konečně přišlo, je ideální dobou k proměně. Následující řádky se Vás na takovou proměnu budou snažit připravit, nebo přinejmenším Vás k této proměně inspirovat.

Základem jakékoli proměny je správná motivace

Není žádným tajemstvím, že v podstatě nikdo není spokojený se svým vzhledem, i když ho okolí hodnotí jako dokonalého. Je také na místě hned v úvodu této podkapitoly uvést, že ani po proměně nebudete dokonalejšími a lepšími, ale budete si jistí sami se sebou a to je pocit v dnešním dravém světě téměř k nezaplacení. Na začátku je třeba stanovit si reálný cíl, tedy jasně si říct, čeho chci proměnou dosáhnout. Ze zkušenosti bych nedoporučoval uskutečňovat proměnu tzv. pro někoho. K tomuto doporučení mám hned několik důvodů. Především nikdo druhý nikdy zcela neocení energii či úsilí[1] (neřku-li výši finančních prostředků), které jste k takové proměně museli vynaložit. Pakliže se výsledek nepovede, máme obyčejně tendenci svalovat vinu na ty druhé a narušení mezilidských vztahů, které by patrně následovalo, není zrovna ideální, stejně tak lze hovořit o opaku, kdy někteří proměnění zvolí jiného partnera, protože mají pocit, že ten starý pro ně už zkrátka není dobrý. A v neposlední řadě by se člověk stejně nezavděčil všem, tedy zejména v tomto prostředí (myšleno je Česko), kde se úspěch a vyčnívání z řady stále ještě veřejně neodpouští. Rozhodnete- li se proměnit (či k proměně) vždy raději kvůli sobě, protože jste to koneckonců jenom vy, kdo je proměnou zasažený a kdo je za ni odpovědný.

 

Na vzhledu záleží        

Nebo myslíte, že ne?


Myslete na budoucnost

Máme- li za sebou rozhodnutí a stanovení motivace, je důležité myslet na to, aby naše proměna byla trvalá a neodrážela jenom přítomnost. Pamatujte si, že daleko těžší než sama proměna je udržovat ji. Proměna (v našem případě proměna image) by měla být především o zdravém sebevědomí. To je ten kýžený pocit, který byste si z proměny jako takové měl (případně měla) odnést a až budete někdy v budoucnu stát před zrcadlem a lamentovat na přírodu a její nespravedlnost, vzpomeňte si na ten pocit, kdy jste těm okolo vyrazili dech.

 

Budoucnost nebo přítomnost?     

Tohle máte ve Vašich rukou 


Nenechte si vnutit iluzi dokonalosti

Nedávno jsem byl nepříjemně rozčarován z chování jedné "odbornice" na výživu, která byla svými známými pozvána na večeři. Nehledě na generační rozdíly, jsme všichni vychováváni pravidlem, že pokud jsme někde hosty, sluší se pochválit hostitelovu nejenom pohostinnost, ale hlavně to, co nám nabízí, i kdyby to bylo sebenechutnější jídlo. Pokud nám takový pokrm z jakýchkoli důvodů nevyhovuje, máme právo jej zdvořile odmítnout. Nikdy se však nesnížíme ke kritice, která by takovéhoto hostitele ponížila, zamrzela nebo dokonce urazila. Tohle pravidlo zná už každé malé dítě a dodržuje jej každý kultivovaný člověk. Ne však tato (dle jejího chování soudě tzv.) odbornice. Ledva vstoupila do dveří, hostiteli vmetla do tváře celou sumu nesmyslných požadavků, ze kterých surovin pohoštění musí být vyrobeno, aby jej vůbec mohla pozřít. Nešlo však o požadavky z důvodů zdravotních, které by jí k takovým to nadneseným požadavkům do jisté míry opravňovali, ale o jakousi prezentaci novodobého šosáctví, které po ostatních požaduje dokonalost, kterou samo není schopno dodržet. Zde šlo tedy o suroviny, které nepochybně každý pokrm pozvednou do nevídaných výšin kulinářského parnasu, ale cenově tak málo dostupné, že by se hostitel musel zadlužit, aby tyto požadavky splnil. Nakonec se ukázalo, že snahy paní odbornice byly vedeny komerčními důvody, neboť ona sama vlastnila krámek s těmito exkluzivními potravinami, i když nebyla schopná chuťově rozeznat bio od nebio potraviny, byť se před tím dušovala, že chuťově jde o dvě zcela odlišné suroviny. Jaké ponaučení si vzít z této kratičké příhody?

Ve svém životě jste se setkali, nebo ještě setkáte s různými lidmi. Někteří z nich mají takříkajíc manipulativní snahy ovlivňovat své okolí tak, aby vytvářelo jejich představu dokonalosti,[2] i když při důsledném pohledu je tato dokonalost samozřejmě zcela nedokonalá. Nechtěl bych také nikomu promlouvat do svědomí, ale část těchto lidí vykazuje, i přes své společensky korektní chování, v tomto bodě znaky některé z duševních poruch (perfekcionismus, narcismus, hraničící s egocentrismem a jiné jevy jsou signálními jevy některých poruch[3]). Proto si nenechte vnutit pocit, že musíte být dokonalí. Upřímně dokonalost je celkem nudná a stejně jde o subjektivní pocit toho druhého, který obyčejně mívá problémy se sebepřijetím svého já[4]. Proto si dovolím zopakovat to, co ve svých článcích, uznávám, že až někdy příliš trapně, zdůrazňuji[5]: Buďte sami sebou, i natruc všem svým proměnám. Nikdy však nedopusťte být někým jiným, jak se o to někteří jedinci ve vašem okolí snaží či budou snažit.  [1] Už samo rozhodnutí se proměnit vyžaduje určité úsilí.

[2] A to ještě nehovořím o tom, že někteří mají z veřejného ponižování druhých až úchylnou radost.

[3] Fanouškové seriálu The Big Bang Theory (Teorie velkého třesku) si jistě vybaví oblíbenou postavu Sheldona

(tato seriálová postava je ale spíše milou karikaturou bohužel některých, skutečně reálných lidí).

[4] Zde je třeba hledat příčiny některých poruch příjmu potravy (anorexie, bulimie - nikoli jen u dívek, ale i u chlapců).

[5] Protože však kolem sebe vidím pravý opak, berte toto zdůraznění jako „opakování, matku moudrosti".
Připojte se k nám!

Víte o něčem, co by zajímalo i další naše čtenáře? Pošlete tip redakci!