SEX - nejvyhledávanější slovo

Publikováno: 17.09.2013 14:14 | Michaela Lejsková

MUDr. Radim Uzel, CSc., (*27. března 1940 Ostrava) je známý český gynekolog, sexuolog a regionální politik, popularizátor sexuologie, čestný tajemník Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovua vysokoškolský pedagog. Publikoval mnoho populárních článků v tisku, rozhovorů, je autorem publicistických relací v rozhlase a v televizi. Každoročně se zúčastňuje desítek přednášek a besed z oblasti sexuální výchovy. Od léta 2013 je členemRady Obce spisovatelů.

Radim Uzel, foto: Lenka Hatašová
Foto: Lenka Hatašová

 

Říká se, že mládí předurčuje celý život. Jaké bylo to vaše?

Vzhledem k tomu, že jsem pohrobek, svého otce znám jenom z vyprávění a fotografií, měla by podle všech vědeckých teorií tato okolnost zanechat negativní stopy na mém psychosexuálním vývoji. Nestalo se tak. Otce mi nahrazovalo celé široké příbuzenstvo, dva matčini bratři a dědeček lékař. Nejvíce imponujícím vzorem byl prastrýc Karel – babiččin bratr. Byl to velice vzdělaný a bohatý starý mládenec, bonviván. Jako dítěti mi imponovalo, že je dohromady doktor i inženýr. V soukromé knihovně měl několik tisíc svazků. Takový příbuzný je darem od boha. A nejen jako náhradní otec.

 

Vzpomenete si na svůj nejsilnější školní zážitek?

Ve druhé třídě nás zavolali do tělocvičny a pan řídící Cepek nám oznámil, že tragicky zahynul ministr zahraničí Jan Masaryk. Potom jeho manželka hrála na klavír nějakou smutnou skladbu a pan řídící hrál na housle. Oba při tom plakali, což mi v osmi letech připadalo podivné a zvláštní. Pochopil jsem to až mnohem později.

Radim Uzel, foto: Lenka Hatašová
Foto: Robert Vano

 

O čem byla vaše diplomová práce?

Lékaři nepíší na konci studia diplomovou práci. Složil jsem státní závěrečné zkoušky z interny, chirurgie, gynekologie a porodnictví a preventivních oborů. Práci jsem psal až později, při udělení titulu kandidáta lékařských věd, což je obdoba dnešního Ph.D. Ta práce se jmenovala Účinek vaginálních lázeňských procedur. Vycházela z mých čtyřletých zkušeností lázeňského gynekologa ve Františkových Lázních v letech 1969–1972.

 

Kdy jste se poprvé rozhodl, že se budete pracovně věnovat sexuologii a co vás k tomu nejvíce přitahovalo?

Od 1. ledna 1973 mi bylo nabídnuto místo krajského ordináře pro gynekologickou sexuologii a endokrinologii v Ostravě. Musel jsem si tedy dvě gynekologické atestace doplnit ještě o kvalifikační atestaci z lékařské sexuologie. Sexuologie je velice zajímavý obor, který s gynekologií a porodnictvím velice úzce souvisí.

Radim Uzel, foto: Lenka Hatašová
Foto: Lenka Hatašová

 

Je učení Sigmunda Freuda dnes již překonané, nebo se z jeho vědeckých prací dosud vychází?

Přestože se stále traduje přísloví „Freude, Freude, zase na tě dojde“, je klasická Freudova psychoanalýza v dnešní době přece jenom už trochu překonaná, nebo chcete-li moderně modifikovaná. Přestože podvědomí a sexualita značně hýbají životem každého lidského jedince, není v mnoha případech tím jediným určujícím faktorem našeho konání.

 

Jsou na světě národy, jež sexuálnímu pudu přisuzují větší roli než v civilizovaném světě?

Spíš by se dalo říci, že projevům sexuálního pudu dávají přirozenější průchod. Role sexuálního pudu je u všech lidí ve všech světadílech stejná. Všichni se rozmnožujeme pohlavním způsobem. Když jsem jednou v televizní debatě oznámil jednomu puritánovi, že jeho rodiče také nepochybně museli alespoň jednou v životě souložit, tak se hluboce urazil. Bohužel však zrovna v té době vykonával funkci ministra školství.

 

Jdou sexualita a krása ruku v ruce?

Samozřejmě. Naštěstí jsou kritéria krásy zcela individuální. Kdyby byla univerzální, zůstala by většina lidí na ocet.

Radim Uzel, foto: Lenka Hatašová
Foto: Lenka Hatašová

 

Zažil jsem kdysi v dalekém dětství u nás na vesnici starého doktora Abraháma s vousy až do pasu, který pacientům vždycky říkával: „Když vám bude chutnat jíst, pít a milování (používal ale mnohem peprnější slovník), nic vám nebude scházet...“ Asi měl hlubokou pravdu...

Ano, s tímto mudrcem je možno zcela souhlasit.

 

Jste mediálně známý člověk. Neubírá vám to vzácný čas, který byste raději využil jiným způsobem?

Dokud jsem ještě vykonával lékařskou praxi, bylo někdy obtížné všechny povinnosti časově sladit. Teď v penzi na to už mám času dost. A zúčastňuji se jen takových akcí, které mne baví.

Radim Uzel, foto: Lenka Hatašová
Foto: Lenka Hatašová

 

Prožil jste někdy ve svém životě opravdu krušné období?

Tři měsíce přípravy na druhou atestaci z gynekologie a porodnictví nesou všechny znaky krušného období. Neúspěch u zkoušky na vysoké škole se ještě bere sportovně, pokud by však byl od zkoušky vyhozen třiatřicetiletý lékař, byla by to tak trochu ostuda přinejmenším okresního formátu. Naštěstí to dopadlo nejen dobře, ale výborně.

Od začátku léta jste členem Rady Obce spisovatelů. Jak vidíte její budoucnost?

Byl bych rád, aby mé přijetí signalizovalo budoucí prosperitu. Pokusím se o to, abych k tomu přispěl.

Radim Uzel, foto: Lenka Hatašová
Foto: Lenka Hatašová

 

Jaká země vám nejvíce přirostla k srdci?

Z evropských zemí se mi nejvíce líbí Nizozemí. Snad ani ne tak přírodou, ale lidmi. Ti jsou důležitější. Ze světadílů je nejsympatičtější Austrálie. Je to Amerika s lidskou tváří.

 

Žijete na břehu řeky Berounky. Není to pravý ráj pro všechny spisovatele?

Většinu knih jsem napsal ještě dříve, než jsem se sem přistěhoval. Je to tady krásné. Samozřejmě nejen pro spisovatele. Líbí se tu i mé manželce, která kromě soukromých dopisů nenapsala nic.

Radim Uzel, foto: Lenka Hatašová
Foto: Lenka Hatašová

 

I když se sny ani vize nemají prozrazovat, můžete alespoň pro čtenáře Best ofučinit výjimku?

V mém pokročilém věku už toho moc nenasním. Těším se na to, až můj vnuk bude absolventem Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Úspěšně tam skončil druhý ročník filmového střihu.

 

Skončeme filozoficky: Zůstává vždycky nejžádoucnější krása trochu zahalena?

Nepochybně ano. Odhalení totiž představuje vždycky tak trochu zklamání. Platí to nejen pro krásu, ale univerzálně.

 

Děkuji za rozhovor.

 

 

Text: Vladimír Stibor

Foto: Lenka Hatašová www.lenkahatasova.cz

Vytvořeno ve spolupráci s restaurací Campanulla www.campanulla.cz

Oblečení a obuv: Pánské obleky BANDI www.bandi.cz

Backstage: http://www.ibestof.cz/zajimavosti/backstage-8-2013.html

Korektura textu: Alžběta Strnadová

Produkce: Michaela Lejsková

Publisher: magazín Best of www.ibestof.cz
Warning: implode(): Invalid arguments passed in /data/web/virtuals/165016/virtual/www/subdom/www/include/libs/bannerCont.class.php on line 14
�patn� dotaz: SELECT id, img, url, code FROM banners_cont WHERE display = 1 AND position = '1' AND `start` < '2018-05-28 01:29:09' AND `end` > '2018-05-28 01:29:09' AND (implimit > imps OR implimit = 0) AND EXISTS (SELECT * FROM banners_cont_tags_join WHERE banner_id = banners_cont.id AND tag_id IN ()) ORDER BY last_displayed ASC LIMIT 0,4