Gender je „marxismus-leninismus“ dneška

kdo je kdo
24.02.2011 09:07 | Pavel Lopušník

Není to tak dávno, co se stala tato příhoda. Dáma, středního věku, oblečená do kostýmku od Diora, plamenně diskutuje o ženské otázce. Její ohnivá gesta, ne vzdáleně podobná horlivosti ideových vůdců, oslňují masově jalové publikum, které stále ještě věří, že to, co se mu tu předkládá je souhrn univerzálních pravd o světě, v němž žijeme. Ostatně, kdyby to byla pravda a svět byl skutečně tak snadno pochopitelný, patrně by byl nudný, případně, což je více pravděpodobné, absolutně nevhodný k životu. S tou příhodou souvisí ještě jedna. Nějaký student se kdysi hlásil na obor Gender, na nejmenovanou českou univerzitu. Jako vystudovaný sociolog, hodnotil genderovou otázku sociologicky, což proti němu překvapivě poštvalo jednu ze zkoušejících, „odbornici v dané oblasti“. Tu tam byla vědecká objektivita a věcná diskuse. Velmi dobře si uvědomuji, že na těchto dvou příhodách (spíše z doslechu než objektivně doložitelných) nemůže stát věcná, objektivní kritika jednoho fenoménu, který se původně zrodil z dobré myšlenky, a který se v posledních několika letech transformuje v něco zcela obludného. Také si řeknete, že hovořit o těchto otázkách v livestylovém časopisu pro muže je poněkud nevhodné a že by bylo lepší umístit tuto problematiku na stránky odbornějšího tisku, kde by zároveň mohla vyvolat odpovídající reakci. Samotná polemika s gendrem však nikterak neodporuje zajetému typu livestylu. Schválně dámy, kolikrát jste se na stránkách svého oblíbeného ženského magazínu dozvěděly překvapivou zprávu o tom, že obraz ženy, připoutané k plotně už dávno vzal za své, což je mimochodem typická ukázka ideologické tribuny hlásící revoluční změnu, která de facto spočívala v něčem úplně jiném, než jen v tom odpoutání se od plotny. Stačí se jen zeptat, jestli to skutečně byla jenom ta plotna, co ženy v minulosti svazovalo. Abychom splnili novinářskou povinnost nepřetěžovat své čtenáře analytickými fakty, což je mimochodem ostudná vizitka kdysi slavné české žurnalistiky, vypíšeme argumenty k výroku: gender je „marxismus-leninismus“ dneška do bodů, s tím, že konečné slovo tu budete mít vy, čtenáři.   

-gender je ideologicky zatížená interpretace světa, obhajující sebe samu v historii. Až někdy budete číst gederovou práci např. z oblasti umění, všimněte si, jak jsou místa např. v literárním textu, evidentně obecně lidská interpretována jako svár ženského s mužským. Tedy jednoduše, tam, kde dílo něco tvrdí o člověku, lidské bytosti, gender mnohdy uměle vkládá ženskost[1] a mužnost, tak, jak se mu to hodí. Konečné stanovisko, poznání díla, pak vychází jako dogmatická interpretace, jako jasná odpověď na otázku po smyslu a podstatě toho konkrétního díla. Teď by bylo záhodno se obrátit především na starší ročníky a zeptat se, zda tytéž pokřivené interpretace díla neprováděl i marxismus-leninismus.   S tím souvisí ještě jeden úkaz, typický pro ideologie a to, vytváření historie „nové“.

 

 kdo je kdo 

 

-gender vnucuje přítomnosti jednoznačný ráz, snad ve snaze přetvořit tuto přítomnost ke svému obrazu. Zde lze uvést obligátní ideologické heslo: „buď jde někdo s námi, nebo proti nám.“  Už zase se tu společenská realita dělí na my a oni. Tato snaha ovládnou přítomnost, souvisí ještě s vytvářením ideálních obrazů jednotlivých pohlaví, což bude předmětem jednoho z dalších bodů.

-gender formuluje nové zákonitosti, z nichž vytváří nové dogmatické pravdy. Relativizmus nahrazuje univerzalizmem. Tento univerzalizumus se snaží „vkládat“ do veškerých oblastí lidské kultury, které se snaží symbolicky ovládnout. 

-gender má své „krále“ i „šašky“.  Také má své „bible“.

-gender vytváří své mýty a kolektivní mytologii.

s

-gender zjednodušuje fakta. Vytváří ikonické (ideální) obrazy, které jsou v přímém rozporu se skutečností. Srovnej např. reálný muž – ideální muž- muž jako objekt feminist. teorie – muž v reklamě.

  vs

 

- gender vytváří nové problémy a to i tam, kde zjevně nejsou.

e  

-gender chce vést, ale spíše slouží.

 
bes

[1] Ženský pohled i ženský charakter. Totéž platí i u opačného pohlaví. Ženskost i mužnost (nebo mužskost) tu tedy chápeme v širším slova smyslu.
Připojte se k nám!

Víte o něčem, co by zajímalo i další naše čtenáře? Pošlete tip redakci!