O noblese s vážností

Publikováno: 10.02.2010 11:41 | Pavel Lopušník Noblesa - jemnost, ušlechtilost; vyšší společenská vrstva.[1] 

Toto heslo ze slovníku cizích slov jsem zcela záměrně citoval přesně, abych dokázal, že i akademické prostředí občas podlehne stereotypu. Mám namysli tu poslední část definice termínu. Skutečně lze noblesu spojovat s vyšší společenskou vrstvou, kterou si mnozí spojují s termíny jako nabubřelost, pompéznost a snobství, nebo jde o vlastnost, kterou si může osvojit každý, nehledě na společenské postavení? Na tuto otázku se budeme snažit odpovědět v následujících řádcích.

Nenucená elegance první republiky 

Mohl bych tu obšírně hovořit o tzv. "prvorepublikovém mýtu", který je v naší společnosti stale živý a občas zatemňuje skutečný stav věcí. Tohle však velmi rád přenechám povolaným historikům. Rád bych se tu soustředil na jeden z tehdejších kulturních fenoménů, dá- li se to tak nazvat. Když se dnes díváte na filmy z období dvacátých a třicátých let minulého století, první co vás zaujme je určitý standard, který jakoby patřil k vybavenosti muže a ženy těch dob. Narážím na eleganci. Sama o sobě by nebyla ničím, ale v této době je obohacena o téměř dvorské chování.  Právě tyto atributy jsou základem skutečné noblesy. Pokud se jen lehce uchechtnete nad gentlemanským chováním k ženám , které je typické např.  pro osobnost Oldřicha Nového či Raoula[2] Schránila,[3] přemýšlejte, zda to není něco, co v současné české společnosti vlastně chybí. Na druhou stranu kde není poptávka není ani nabídka. Dokonce nevím, zda už ze světa nevymizela generace, která se noblesně chovala i ve velmi vysokém stáří, protože to považovala za součást své osobní vizitky.     

"Když já je mojí vizitkou"

 

Noblesní člověk je pro většinovou populaci něco jako zjevení. Především si je jistý sám sebou a to je něco, co společnost vždycky tak trochu dráždí. Noblesní muž, který vstupuje do společnosti oplývá ještě jednou vlastností. Ví, kdy mluvit, a kdy mlčet, což je v současné době, kdy se víc mluví než poslouchá, pro společnost těžko pochopitelné. Taková společnost pak nutně takového jedince obviňuje z arogance, ale přitom je to ona, kdo arogantně působí.  Noblesní člověk má své zásady a ty jen zřídkakdy porušuje.  S noblesou si často a myslím si poněkud neoprávněně spojujeme smoking či frak, ale ono na tom vnějším "obalu" zas až tak moc nesejde, pokud není vyvážen vnitřními vlastnostmi a jistým druhem chování a charisma. Noblesně můžete působit v jakémkoli elegantním obleku, hlavně když působíte tak, že jste si na svém zevnějšku dali záležet, že o sebe dbáte, že víte, jak se na tu kterou akci obléct, a jak se na ní chovat. Noblesa take není o předstírání. Gentleman, předstírající žoviálnost působí směšně, stejně tak jako madam ve středním věku, hrající si na patnáctiletého "ďiblíka" jenom proto, aby zaujala přítomné mladší muže. Oba typy si na noblesu pouze hrají, protože jim chybí nenucenost. Noblesa není jenom záležitost dob minulých. Dokonce není ani atributem zašlých časů našich prababiček a pradědů. Pokud myslíte opak, jste na omylu. Jde o vlastnost, která by měla být blízká i dnešním mužům a ženám, protože sebeúcta a respekt ke druhému člověku (potažmo i k druhému pohlaví)by měly patřit k přirozené výbavě každého z nás.

  

Kristián, aneb o noblese s nadhledem a humorem[1] Kolektiv autorů, Slovník cizích slov, Encyklopedický dům, Praha 1996, str. 235.

[2] Či Raula (i tato varianta je přípustná).

[3] Hovořím teď hlavně o civilním životě nikoli o filmových rolích, ve kterých noblesně působit museli.
Připojte se k nám!

Víte o něčem, co by zajímalo i další naše čtenáře? Pošlete tip redakci!