S Petrem Sýkorou o nadaci DOBRÝ ANDĚL!

Petr Sýkora, foto: Robert Vano
Petr Sýkora, foto: Robert Vano
29.04.2012 20:09 | Michaela Lejsková

 

Petr Sýkora, podnikatel a zakladatel nadačního fondu DOBRÝ ANDĚL, patří k lidem, kteří správně porozuměli podstatě úsloví „musíme si pomáhat!“. Smutný a tragický osud může postihnout kohokoliv z nás ze dne na den, a co se onkologického onemocnění týká, nedá se s úplnou přesností nic předvídat. Podobně jako Petr, je si toho vědomo i mnoho dalších lidí, stejně jako svých možností. Proto, a právě díky nim, dnes již celá řada rodin pocítila výraznou podporu v těžkých chvílích, kterou nadace DOBRÝ ANDĚL nabízí prostřednictvím svých „andělů“.

Petr Sýkora, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano


Jak dlouho nadační fond v České republice funguje a co předcházelo jeho založení?

Inspirací pro vznik DOBRÉHO ANDĚLA v České republice bylo úspěšné pětileté působení této organizace na Slovensku. V České republice jsme projekt spustili v listopadu loňského roku.


Jakou má DOBRÝ ANDĚL historii?

Na Slovensku působí DOBRÝ ANDĚL od roku 2006 a pomohl již tisícům rodin s dětmi, kde dítě nebo některý z rodičů bojuje s rakovinou. Do systému DOBRÝ ANDĚL se tam zapojilo více než 100 000 dárců.


Kolik lidí a na jakých pozicích se o chod nadace stará?

Nyní nás je sedm, povětšinou na částečné úvazky. O kontakt s onkology a rodinami se stará výkonná ředitelka Martina Kalužová, Michaela Bičíková a Lucia Tarbajovská se věnují komunikaci a Klára s Janou se věnují administrativě a vůbec všemu, co je potřeba. Strategickým věcem se věnujeme společně s Honzou Černým.


Proč jste zvolil pomoc lidem trpícím onkologickými onemocněními?

Lidí, kteří potřebují pomoc, je v Čechách a především v rozvojovém světě spousta. Nelze pomoci všem, je potřeba i v tomto směru učinit určité volby. DOBRÝ ANDĚL, díky své adresnosti a transparentnosti, umí propojit veliké množství dárců i potřebných – proto jsme se chtěli zaměřit na oblast, která je palčivá, která se týká mnoha lidí, a která je také srozumitelná. Onkologická onemocnění postihnou v naší zemi každého třetího až čtvrtého člověka. Týkají se každého z nás. Proto jsme se rozhodli začít právě tady. Je možné, že ve správný čas přidáme některé další diagnózy.


Jakou úlohu hraje v nadaci prof. Jan Starý z onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Motole?

Pan profesor je jedním z nejvýznamnějších onkologických odborníků v naší zemi. Projekt jsme spolu diskutovali ještě v jeho přípravné fázi. Vážíme si toho, že pan profesor i s kolegy z dětské onkologie v Motole za projektem stojí. Pomáhají tak především v tom, aby onkologové, zdravotní sestry a sociální pracovnice o DOBRÉM ANDĚLOVI věděli.


Pomoc lidem probíhá ve spolupráci s onkologickým centrem v Motole, nebo pomáháte přímo?

Pokud v rodině dítě, nebo některý z rodičů trpí onkologickým onemocněním, a pokud je tato rodina ve finanční tísni, může poslat do DOBRÉHO ANDĚLA přihlášku. Tuto přihlášku vždy potvrzuje lékař-onkolog, který tím dosvědčuje, že se pacient skutečně léčí. Navíc velmi často zná i rodinnou situaci pacienta. Spolupracujeme tak již s desítkami onkologů v Čechách a na Moravě.

Petr Sýkora, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano


Jaký vypadá systém realizace pomoci?

Poté, co k nám přijde přihláška, která splňuje všechny parametry, rodinu bezodkladně zařadíme mezi příjemce pomoci. Do systému přicházejí průběžně peníze od dárců – Dobrých andělů. Peněžní příspěvky se shromažďují a vždy první den následujícího kalendářního měsíce jsou rovnoměrně rozděleny mezi všechny rodiny. Do posledního haléře. Dárci, Dobří andělé, mají navíc individuální andělské číslo a heslo, takže se mohou podívat sami, kdy nám peníze přišly, kdy jsme je rozdělili mezi rodiny, a kterým rodinám tak pomohli.


Jakou pomoc vám podporovatelé obvykle poskytují? Jaký příspěvek považujete za standardní ze strany jedné fyzické osoby?

Dobří andělé v naprosté většině pomáhají pravidelně, každý měsíc, částkou podle svých možností. Minimum je 50 korun. Obvykle se jedná o několik set korun. Vážíme si každého dárce stejně – každý z nás má jiné finanční možnosti.


Setkáváte se s tím, že lidé přispívají spíše pravidelně?

Dobří andělé přispívají pravidelně, protože dobře vědí, že rodiny s dětmi peníze též pravidelně dostávají.


Pokud chce prostřednictvím nadace DOBRÝ ANDĚL někdo pomoci konkrétní rodině, je to možné? Může si vybrat, komu pomoc poskytne?

Soukromí rodin nemocných chráníme. Proto si Dobří andělé na počátku vybrat nemohou. Nicméně součástí přihlášky je též vzkaz rodiny pro Dobré anděly, který mohou konkrétní dárci u konkrétní rodiny vidět. S tímto rodina výslovně souhlasí. Dárci tak vidí, komu konkrétně pomáhají, jak se mu daří, kde žije atp.

Petr Sýkora, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano


Na čem je výběr a rozsah pomoci závislý?

Každá rodina dostává v daném měsíci stejně velkou pomoc. Nejvyšší částka byla v prosinci – okolo 7 000 korun, v únoru se bude jednat spíše o 4 000 korun – ovšem již pro mnohem větší množství rodin. O pomoc může požádat každá rodina s dětmi, kde dítě, nebo některý z rodičů onemocněli rakovinou a která je ve finanční tísni. Naprostá většina lidí kolem nás se v této situaci do tísně dostane, protože takové rodině odpadá jeden ze dvou příjmů (pokud před chorobou vůbec dva byly) a navíc dochází k nárůstu celé řady životních nákladů. Pokud je nemocné dítě, DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodině ještě dva roky po jeho uzdravení (nemoc se totiž často vrací), pokud onemocní dospělý, pomáháme po dobu, kdy se léčí a nechodí do zaměstnání, anebo po dobu, kdy dospělý bere invalidní důchod a má nezaopatřené dítě.


Narážíte s nadací na odmítavé postoje ze strany veřejnosti?

Zatím ne.Jedná se výhradně o finanční prostředky, které nadace zajišťuje?

Na první pohled to tak vypadá. Když se ale nad systémem DOBRÝ ANDĚL čtenáři zamyslí, pochopí, že rodiny získávají vedle „peněz“ také důležitou psychickou podporu, pocit, že v Čechách žijí tisíce Dobrých andělů, kteří se s nimi nezištně rozdělili. To je úžasný pocit.Jakým způsobem a jak rychle postižené rodiny pomoc dostávají?

Rodiny dostávají peníze vždy v prvních dnech každého kalendářního měsíce. Přihlášku posoudíme a zaneseme do systému v řádu dnů.

Petr Sýkora, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano


V jakých případech jste se setkal s alarmující situací v postižené rodině?

Když rodinu zasáhne rakovina, je situace alarmující téměř vždy. Vezměte si třeba případ Kryštůfka…

„Kryštůfek onemocněl leukémií ve třech letech, v době, kdy měl nastoupit do školky a já jsem si hledala zaměstnání. Protože jsem samoživitelka a oba starší synové v tu dobu studovali, peníze byly pro nás důležité. Naším jediným finančním příjmem byly a stále jsou pouze sociální dávky. Ten den se nám převrátil život naruby. Leukémie, tak zněla diagnóza … člověk si v tu chvíli řekne, proč zrovna můj malý syn, proč zrovna on nemůže zůstat zdravý … vždyť oba starší synové jsou také nemocní. Nejstarší syn Lukáš se narodil s dětskou mozkovou obrnou, mladší syn Filip má od narození glaukom (zelený zákal) a ve dvou letech mu lékaři stanovili diagnózu epilepsie.
Byl to obrovský šok a nastaly nám dva roky léčby, pobyty v nemocnici, velké výdaje za léky, za dietu při onemocnění jater a za speciální nízko-bakteriální stravu, kdy jsem musela nakupovat pro Kryštůfka pouze trvanlivé potraviny vakuově balené a tepelně upravené potraviny směl jíst jen hned po uvaření. Jídlo se nesmělo ohřívat. To trvalo dva roky. Abychom to finančně zvládli, ukončil starší syn studium na střední škole a místo do školy začal chodit na brigádu. Uplynuly tři čtvrtě roku a leukémie se opět ozvala. A vše začalo nanovo, tentokrát nás čekalo ještě těžší období. Kryštůfek podstoupil transplantaci kostní dřeně … V nemocnici jsme pobyli tři měsíce. Hodně nám pomohl DOBRÝ ANDĚL finančními příspěvky, za které jsem nakoupila potřebné léky pro Kryštůfka, zdravotní roušky na ústa, hygienické a dezinfekční prostředky na úklid domácnosti (např. po použití WC jsme dezinfikovali toaletu i umyvadlo) denně se dezinfikovaly kliky u dveří atd. Nejvíce peněz bylo potřeba opět na nízko-bakteriální stravu. Velice děkuji nadačnímu fondu DOBRÝ ANDĚL, který nám svým finančním příspěvkem pomáhá překonávat už takhle náročnou životní situaci.“

Nakolik se u nás podílí byrokracie na tom, že rodiny nejsou schopné situaci sociálně zvládnout z dlouhodobé perspektivy?

Byrokracii zatím neumím hodnotit – bylo by až příliš snadné ji kritizovat. Zatím tedy „no comment“.


Jaký je ze strany dárců zájem o to, aby se s rodinou, které pomáhají, setkali?

Dobří andělé se obvykle podívají na příběhy rodin na našem webu. Rodinu kontaktovat mohou, obvykle to ale nedělají.

Petr Sýkora, foto: Robert Vano
Foto: Robert Vano


V jakých procentech k osobnímu setkání dochází?

Dochází k němu jen výjimečně.


Jak hodnotíte úspěšnost nadace?

Na Slovensku si DOBRÝ ANDĚL vede fantasticky – je to jeden z nejúspěšnějších filantropických projektů v zemi vůbec. Všichni vidíme, jak je ve společnosti důležitá důvěra. Slováci vidí, že na Slovensku ne tak úplně všechno ovládá mafie proslavená kauzou „Gorila“. To je důležité. V Čechách máme díky spoustě skvělých lidí za sebou úspěšný start. V tuto chvíli již evidujeme přes 100 rodin. Jenže ono se jedná o maratón – pojďme tedy DOBRÉHO ANDĚLA zhodnotit za tři, čtyři roky.


Hodláte rozsah činnosti nadace do budoucna nějak změnit či rozšířit?

V podnikání i v životě věřím na konzistentnost a úzké zaměření. Když se člověk (nebo nadace či firma) snaží dělat všecko, obvykle to nedopadne dobře. Je ovšem možné, že přibereme další diagnózy.


Do jaké míry vám činnost pro nadaci DOBRÝ ANDĚL zabírá váš soukromý čas?

Máme nějaký jiný čas než „soukromý“? DOBRÝ ANDĚL mi zabírá asi sedmdesát procent aktivního času, zbytek věnuji podnikání a investování (nyní velmi, velmi okrajově) a sportovně dobrodružným projektům.Jaké jsou vaše současné podnikatelské a volnočasové aktivity?

V oblasti podnikání mám několik minoritních či víceméně pasivních investic. Žena i já jsme rádi na horách, zrovna jsem se vrátil z jednoho z nejextrémnějších závodů světa – PATAGONIAN EXPEDITION RACE – desetidenního nonstop závodu v Ohňové zemi, kde jsme závodili s česko-novozélandským týmem.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Text: Michaela Lejsková

Publisher: magazín Best of www.ibestof.cz

Nadace DOBRÝ ANDĚL: www.dobryandel.cz
Hodnocení článku:Komentáře

Nejstylovější muži minulého týdne, díl 68. Nejstylovější muži minulého týdne, díl 68. Je nesporným faktem, že slavní muži jsou trochu více na očích a tedy je i jejich styl pod pečlivým okem veřejnosti. Ani my jsme proto... Předchozí článek "Michelinská hvězda je jako Oscar v kuchařském světě." Když něco chcete opravdově zažít, dělat či poznat, vydejte se tam, kde se taková příležitost nabízí od skutečných profesionálů.... Další článek

Víte o něčem, co by zajímalo i další naše čtenáře? Pošlete tip redakci!