Něco málo o doplňcích výživy pro fitness a kulturistiku

Animal cuts
26.03.2010 09:20 | Pavel Lopušník

Posledních několik dní jsme svědky mediálního honu na zakázané dopingové látky, které jsou snadno k sehnání v různých internetových obchodech. Tuto aktivitu, kritizující snadnou dostupnost zdraví ohrožujících prostředků, nelze nijak kritizovat, avšak konečné vyznění reportáží se obrací i proti těm prodejcům, kteří prodávají legální doplňky stravy pro sportovce. Setkáváme se tu opět s fenoménem, o kterém jsme už v našem ezinu psali, kdy touha po závažných tématech, mixovaná s neznalostí v oboru, způsobila to, že reportáž má v konečném důsledku opačný účinek než média chtěla dosáhnout. V čem tedy tkví problém?

Anabolický efekt a anabolické steroidy

V názvu mnohých výrobků, určených k budování svalové hmoty se objevuje slovo Anabolic, vyvolávající v laické veřejnosti skutečnou paniku. Slovo Anabolic v názvu těchto prostředků však může mít dvojí funkci. Za prvé jde o marketingový tah, kdy v nás spotřebitelích, má toto slovo asociovat např. rychlé přírůstky čisté svalové hmoty[1] a samozřejmě lze vést diskuzi o tom, zda tento efekt dané výrobky mají či nikoli. Za druhé výrobek s takovýmto označením prochází kontrolou příslušných institucí a je povětšinou legální.

Na zcela opačné straně stojí anabolické steroidy, látky dopingového charakteru, slibující jen zdánlivě totéž jako ty výrobky, slibující anabolický efekt. Tam, kde výrobky s anabolickým efektem tvrdí: „musíš tvrdě dřít a my ti jen pomůžeme k lepšímu výsledku", říkají anabolické steroidy toto - „stačí malá aktivita a my ti slibujeme maximální efekt". Ve skutečnosti však cvičence, který se rozhodne zvolit anabolický steroid, čekají potence, selhávání ledvin a trvalé poškození jater či jiné obtíže, o které původně vůbec nestál. Zde je na místě zdůraznit, že bychom měli kritizovat nikoli jen užití těchto látek, ale zároveň i samo rozhodnutí zvolit si jen zdánlivě náročnou cestu, vedoucí spíše k sebepoškozování než k sebezdokonalení. Je také s podivem, kdo všechno se po takovéto cestě vydává. Kromě mladých cvičenců[2] (15 - 30 let) pro které je rychlý nárůst svalové hmoty jakýmsi magickým zaklínadlem úspěšnosti, jsou to také aktivní sportovci (nelze zamlčovat, že dokonce tyto přípravky volí po domluvě s lékařem - viz. jeden z nedávných případů, zaznamenaný médii). Z hlediska psychologie lze dokonce u těchto jedinců vysledovat stejné projevy psychiky jako u užívání jakékoli návykové látky. Od pocitů, že mě se to stát nemůže,[3] přes zapírání problémů až po projevy nefalšované závislosti.

 

Ani Arnold se nevyhnul podezření z dopingu

 

 

Vše ale není tak jednoduché

 

Případ ze začátku tohoto roku svědčí o tom, že ani u přípravků, které jsou prodávány, jako legální nemusí být vše v pořádku. Jednalo se o spalovač tuků[4] Animal Cuts, americké firmy Universal, obsahující progesteron, který dobře znají budoucí maminky, a jak si sami lehce domyslíte má přesně opačné účinky než slibuje. U amerických výrobků však nejde o nic neobvyklého, protože zdejší legislativa je k doplňkům stravy mnohem benevolentnější než ta evropská. Tím nechceme tvrdit, že veškeré přípravky pocházející z Ameriky jsou zdraví škodlivé, ale měli bychom si jako spotřebitelé vybírat ty, které prošli kontrolou našich institucí. V tomto případě lze navrhnout ještě jedno řešení, abychom počet těch špatných doplňků stravy, které zdraví spíše poškozují, na našem trhu minimalizovali. Hodilo by se viditelné označení,[5] které by spotřebiteli dávalo, alespoň nějakou záruku, že výrobek prošel kontrolními potravinářskými orgány a je schválen. Třeba bychom tak mohli rozlišit i poctivé prodejce od těch méně poctivých.

 

Pokud se týká problematiky užívání anabolických steroidů je s podivem, že zodpovědné instituce přistupují k prevenci až nyní a že to činí reklamní kampaní. Vzhledem k tomu, jaký výsledek u nás reklamní kampaně mají (viz. kampaň Nemyslíš zaplatíš, nebo ta, proti pirátství, parodovaná v jednom z dílů kultovního seriálu The IT Crowd - Partička IT nebo Ajťáci) nelze se spoléhat v to, že problematika zneužívání dopingových látek jen tak sejde ze světa. Obáváme se, že problém je daleko složitější a částečný podíl na něm nese celá společnost s tím, co vyznává jako své hodnoty (výkonnost, fyzickou krásu a to vše získané co nejsnadnějšími cestami). Pokud se nenaučíme oceňovat skutečnou dřinu, díky níž jsou naše úspěchy sladké a oprávněné, nemůžeme se pak divit, že v naší společnosti budou existovat jedinci hazardující se svým zdravím a vlastně i s životem jako takovým.

K čisté svalové hmotě se lze dobrat jen vlastním úsilím a sebezapíráním


[1] Pro anabolický efekt jsou typická slova hodně (výkon, výsledek) za málo (čas).

[2] Nejenom začátečníků, ale i pokročilejších v době tzv. stagnace.

[3] Máme na mysli negativní důsledky anabolického steroidu na zdraví (zde se jedná o popírání důsledků).

[4] Spalovače tuků jsou také jednou z oblastí doplňků sportovní výživy, kde se uplatňuje slovní spojení Anabolic efect. (či jen termín Anabolic).

[5] Možná i obsahující některé bezpečností prvky proti plagiátorství.
Připojte se k nám!

Víte o něčem, co by zajímalo i další naše čtenáře? Pošlete tip redakci!